O Dimnjacima

Schiedel prohromski dimnjaci

Dimnjaci koji ispunjavaju sve termodinamičke zahteve, kao i zahteve funkcionalnosti, statičke stabilnosti i protivpožarne zaštite. Prohromski dimnjaci su sastavljeni od fabricki izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu obezbeđuju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost. Prohromske cevi imaju neuporedivo duži vek trajanja u odnosu na klasične keramičke materijale zidanih dimnjaka ili cevi koje su izrađene od drugih vrsta korodirajućih materijala. Ujedno, prohromske cevi su zbog svoje osobine kiselootpornosti nezamenljive u sistemima sa sagorevanjem na gas ili pelet, dok prilikom sagorevanja čvrstih goriva, zbog glatke površinske strukture prohroma, ne dolazi do zadržavanja i taloženja čađi na unutrašnjem zidu dimnjaka.

Prohromski dimnjaci postaju neizostavan detalj u modernom građevinarstvu zbog svoje praktičnosti, kvaliteta, lake i brze montaže, sigurnosti i dizajna.. Schiedel inox dimnjaci predviđeni su za spoljnu ili montažu unutar samog objekta gde je ložište. Dimnjak se sastoji
od više odvojenih elemenata. Uz dimnjak se isporučuju zidni nosači za fiksiranje i montažu, dok se elementi spajaju principom uvlačenja cev u cev. Veliki asortiman dimovodnih elemenata (razni reduciri sa i bez rozetni, kolena, nastavci…) pružaju Vam mogućnost kombinovanja elemenata na način da odgovorite na svaki zahtev.

dimnjaci

Praktičan i univerzalan, Ekološki podoban

SCHIEDEL Inox dimnjački sitem „ICS-25“ svoju primenu nalazi kod svih tipova objekata. Kako za individualne kuće, višestambene zgrade tako i na industrijskim i poslovnim objektima „ICS-25“ pruža maksimalnu slobodu projektovanja, izvedbi i dizajna.

Osnovne prednosti “ICS-25” dimnjačkog sistema ogledaju se u njegovoj prilagodljivosti svim pozicijama gradnje. Podjednako je primeren za ugradnju u enterijerima i eksterijerima. “ICS-25” je izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 UNUTRAŠNJE i 1.4301, SPOLJAŠNJE CEVI sa izolacijom. Izolacija je izrađena od visokokvalitetnog i temperaturno postojanog izolacionog materijala “super wool” 25 mm keramička vuna.

Sistemsko rešenje spojeva obezbeđuje kontinuiranu izolaciju bez “hladnog mosta” i dobru zaptivenost čime se sprečava curenje. Kontrolisana proizvodnja po najsavremenijoj tehnologiji obezbeđuje “CE” znak kvaliteta.  Pouzdanost pri radu i otpornost na dejstvo kiselina postignuta je posebnom metodom izrade pojedinačnih elemenata.

Kapilarna brana koja je izrađena na unutrašnjem spoju segmenata je veoma bitna za otpornost sistema na dejstvo kondezata kao i njegovo uspešno odvođenje u kondez posudu i spoljnu sredinu.

Primena

Schiedel ICS dimnjački sistem nalazi svoju primenu u svim uslovima rada:

GORIVA: 

 • Čvrsta goriva (drva, ugalj, pelet, cepke…)
 • Lož ulje
 • Gas

LOŽIŠTA

 • Atmosferska ložišta
 • Nadpritisni kotlovi
 • Kondenzacioni kotlovi

Ušteda

Sigurnost pri montaži ušteda u vremenu i novcu:

 • Precizno izrađeni elementi
 • Zauzima malo prostora
 • Jednostavna ugradnja usled male težine elemenata i sistemski rešenih spojeva
 • Brza montaža – odmah spreman  za korišćenje
 • Osnovno postolje nije potrebno
 • Bez dodatnih radova na izolaciji ili zavarivanja na gradilištu.

Garantovana sigurnost

Sistemskim rešenjima, spoj elemenata, kvalitetnim materijalima unutrašnje i spoljne cevi, superwool izolacijom …pružamo Vam garanciju bezbednosti i dugortajnosti dimnjačkog sistema ICS. Dimnjak mora biti redovno održavan u skladu sa pravilima dimnjačarske službe, isključivo plastičnim četkama. Ostale uslove garancije pogledajte na garantnom listu.

Svi elementi dimnjaka su industrijski proizvedeni u svakom detalju kako je i  predviđeno u tehničkoj dokumentaciji za konkretan objekat, što obezbeđuje optimalno rešenje  pri samoj montaži na objektu. Time je onemogućena neprimerena obrada čelika na mestu montaže.

Sigurnost u radu je obezbeđena

 • Kontinuiranom toplotnom izolacijom
 • Niskom površinskom temperaturom
 • Wig laserskim zavarivanjem
 • Kapilarnom branom
 • Sigurnost kod montaže
 • Štedi vreme i novac
 • Precizno izrađeni elementi
 • Zauzima malo prostora
 • Jednostavna gradnja zbog male težine elemenata
 • Brza montaža – odmah spreman za upotrebu
 • Nije potreban temelj
 • Nema dodatnih radova na izolaciji i zavarivanju na gradilištu

Specijalni spoj obezbeđuje dilataciju bez stvaranja „hladnog mosta” na sastavima cevi.

Kapilarna brana sprečava „curenje” kondenza i gasa na spojevima.

Efikasno grejanje

Reč je o savršenim, međusobno kompatibilnim, uređajima za grejanje, peć na drva i/ili kotao, moderan kamin i ventilacija za dnevni boravak. Dimnjak je centralni deo efikasnog korišćenja energije. On doprinosi uštedi energije, moderni uređaji za grejanje zaista mogu da razviju svoje pozitivne osobine ali samo ako je dimnjak kvalitetan. Ukratko ako jedinica za grejanje nije povezana na kvalitetan dimnjak, ne može se uštedeti energija.

Ušteda energije

Schiedel dimnjački sistemi su u skladu su svim zahtevima ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ! Svrha zakona o energetskoj efikasnosti  je očuvanje energije u stambenim objektima. U tom kontekstu i u skladu sa pravnim načelom ekonomske održivosti,  treba da doprinese ciljevima vlade o energetskoj politici.

MONTAŽa DIMNJAKA: